PIJNKLACHTEN

TEL: 085 – 01 89 444


Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende pijnklachten. Ook vindt u daarbij informatie over de aard van de pijn, hoe die kan zijn ontstaan en hoe die kan worden verholpen. Het is bij pijnklachten verstandig zo snel mogelijk uw eigen tandarts te raadplegen!


Zenuwontsteking | Gevoelige tandhals | Ontstoken tandvlees | Trekken van een kies | Zenuwbehandeling | Boren en vullen | Verwijderen van tandsteen | Ontstoken wortelpunt | Tandvleesontsteking | Dik gezicht na het trekken | Dik gezicht na een zenuwbehandeling | Dik gezicht na een kaakchirurgische behandeling | Wat moet u doen bij een dik gezicht? | Nabloeding | Wat is een nabloeding? | Wat kunt u doen aan een nabloeding? | Hoe kunt u een nabloeding voorkomen?


De zenuwontsteking

Pijn die vanzelf ontstaat en blijft aanhouden, wijst vaak op een probleem. Is de pijn scherp en stekend van aard en straalt die uit naar andere tanden, dan kan dit duiden op een zenuwontsteking van de tand. Pijn bij een zenuwontsteking kan toenemen met warm eten of drinken en afnemen door koud eten of drinken. Een zenuwontsteking wordt gekenmerkt door een hevige afweerreactie van de bloedvaatjes in de tand. Deze bloedvaatjes gaan als het ware ‘openstaan’ en door het uittreden van vocht, zal de druk in de tandzenuw toenemen. Deze toename van druk gaat gepaard met pijn.

Soms gaat de pijn vanzelf over; dan is de tandzenuw waarschijnlijk afgestorven. Het gevolg hiervan is dat u soms tijden geen pijn meer hebt. Na enige tijd kan de kies of tand toch opnieuw gevoelig worden. De pijn is nu anders. De pijn zit dieper in de kaak en is doffer van karakter. Het is nu makkelijker de pijnlijke tand of kies aan te wijzen. Voelt de tand of kies wat hoger aan en is hij gevoelig bij het bijten, dan kan dat wijzen op een wortelpuntontsteking. Als complicatie kunt u een dikke kaak krijgen. Neem in deze gevallen contact op met uw tandarts.

Het is ook mogelijk dat de scherpe pijn bij een zenuwontsteking niet meer overgaat en de pijn verhevigt met bijten en bij druk op de kaak ter plaatse van de tand of kies. U hebt dan waarschijnlijk een combinatie van een wortelpuntontsteking en een zenuwontsteking. Ook kunt u een dikke kaak krijgen. Raadpleeg in dat geval altijd uw tandarts.


De gevoelige tandhals

Naast de scherpe stekende pijn die blijft aanhouden, is er de pijn die optreedt bij warm of koud eten en drinken. Deze pijn wijst op een overgevoelige zenuw of een gevoelige tandhals. Is deze gevoelige tandhals de oorzaak, dan gaat de pijn vaak vanzelf weer over. Wordt de tand echter steeds gevoeliger en duurt de pijn langer, dan kan dit duiden op een zenuwontsteking. Uw tandarts kan u helpen bij gevoelige tandhalzen.


Ontstoken tandvlees

Tenslotte is er de zeurende en knagende pijn. Hebt u daar last van en een vieze bittere smaak in de mond, dan kan ontstoken tandvlees of een doorbrekende verstandskies de oorzaak zijn. Er is vaak een pijnlijke plek aan het tandvlees te voelen. Ook kan het tandvlees dikker zijn. De pijnlijke plek goed borstelen of tandenstoken helpt soms, maar mocht dit niet helpen, neem dan contact op met uw tandarts. Uw tandarts kan het ontstoken tandvlees voor u uitspuiten met een chloorhexidine-oplossing, waarna de pijn over gaat.


Het trekken van een kies

Pijn na het trekken van een kies, is geen uitzondering. U kunt op advies van uw tandarts of huisarts een veilige pijnstiller zoals Paracetamol nemen. Duurt de pijn langer dan twee dagen en krijgt u een vieze smaak in de mond, bel dan uw tandarts. Er is dan waarschijnlijk sprake van een ontstoken wond.


De zenuwbehandeling

Pijn na een zenuwbehandeling kan soms zeer heftig zijn. Vaak duurt deze niet langer dan precies twee dagen. Mocht een gewone pijnstiller in deze periode niet meer helpen of de pijn na enkele dagen nog voortduren, neem dan contact op met uw tandarts.


Het boren en vullen

Pijn na het boren en vullen van een tand of kies kan zich uiten in verhoogde warm/koud gevoeligheid of het gevoel van ‘stroompjes’. Dit hoeft niet verontrustend te zijn en deze pijn kan soms wel vier tot zes weken aanhouden. Wordt de pijn langduriger en heftiger van aard, neem dan contact op met uw tandarts.


Het verwijderen van tandsteen

Pijn na het verwijderen van tandsteen kan ontstaan doordat uw tandvlees ontstoken is geweest of doordat de tandhalzen bloot komen te liggen. Poets de tanden niet te hard maar wel nauwkeurig. Het probleem zal vaak binnen een paar dagen over zijn.


Een ontstoken wortelpunt

Een dik gezicht kan vanzelf ontstaan doordat de zenuw van een tand of kies ontstoken is geraakt en is afgestorven. U hoeft dat niet altijd te merken. Soms is de tand of kies misschien een paar dagen gevoelig geweest. Er is in de kaak een ontsteking aan de wortelpunt ontstaan, die vol zit met bacteriën en hun afvalproducten. Dit proces kan soms jaren voortduren, zonder dat u er iets van merkt.

Door een verzwakking van de algemene weerstand zoals griep, kan deze chronische ontsteking omslaan in een acute ontsteking. Het aantal bacteriën rond de wortelpunt neemt toe en het lichaam gaat hen te lijf door meer bloed naar de ontstoken plek te sturen. Hierdoor ‘zet’ het gebied op en het slijmvlies op de kaak zal dikker worden. Als dit proces langer voortduurt, kan ook de aangrenzende lip of wang dik worden. Meestal zult u pijn en een drukkend gevoel hebben en soms krijgt u koorts. Uiteindelijk zal er pusvorming optreden in de kaak. Het is van groot belang dat u contact opneemt met uw tandarts. Hij kan meestal via de tand, die de oorzaak is, het vuil eruit laten komen en u zo voor verdere complicaties proberen te behoeden. Deze behandeling kan in een aantal gevallen prima zonder verdoving gebeuren en u zult dan direct erna merken dat het drukkend gevoel minder is. Bij een dikke plek op de kaak is het soms nodig dat de tandarts er een klein sneetje in geeft om het vuil naar buiten te laten komen. Een verdoving is nu wel nodig, maar door de ontsteking werkt deze niet altijd even goed. Het maken van een sneetje in het slijmvlies van de kaak duurt echter hooguit een moment.


Tandvleesontstekingen

Verwaarloosde tandvleesontstekingen kunnen leiden tot een dikke kaak. Bacteriën kunnen zich in bepaalde gevallen massaal ophopen in de ruimte onder de tandvleesrand en uiteindelijk aanleiding geven tot rotting en pusvorming. Het lichaam zal ook nu weer reageren met een verhoogde bloedtoevoer naar dit gebied. Samen met de pusvorming zal dit leiden tot een verdikking van het tandvlees. In de onderkaak kan dit achterin de mond zelfs leiden tot een dikke wang. Deze ontsteking gaat gepaard met pijn, een drukkend gevoel en een vieze smaak in de mond.

Een ophoping van bacteriën kan ontstaan als uw tandvlees in een slechte conditie is, maar ook bij een half doorgebroken verstandskies. De rottingsbacteriën die de pusvorming veroorzaken, leven zonder zuurstof en wat belangrijk is; zuurstof maakt hen zelfs dood. Uw tandarts kan u dan ook helpen door de ruimte onder het tandvlees met een waterstofperoxideoplossing uit te spoelen. Waterstofperoxide brengt namelijk veel zuurstof in dit gebied. In ernstiger gevallen zal de tandarts onder verdoving een sneetje moeten geven in het tandvlees.

Vaak worden de problemen na het uitspuiten van de ontsteking minder ernstig van aard, maar de oorzaak is nog niet opgelost. Zo zal ziek tandvlees weer gezond moeten worden gemaakt en verstandskiezen zullen moeten worden verwijderd als zij herhaaldelijk tot tandvleesontstekingen leiden.

Een dik gezicht na het trekken

Als er een verstandskies of een gewone kies is getrokken, dan moet u één of meer dagen rekening houden met een dikke kaak. Er is dan sprake van een hevige afweerreactie van het lichaam op de ingreep. Vooral de verwijdering van moeilijk liggende onderverstandskiezen kan tot een forse zwelling leiden. U kunt deze zwelling wat proberen te onderdrukken door op de plek van de getrokken kies een zakje gevuld met ijsblokjes tegen de wang te houden.

Over het algemeen neemt de zwelling na een aantal dagen gelukkig weer af. Het is mogelijk dat één of twee dagen na de ingreep de zwelling nog steeds toeneemt en dat u zich erg ziek voelt en er koorts optreedt. Vaak zult u dan ook een vieze smaak en pijn in de mond hebben. U dient dan contact op te nemen met uw tandarts of de behandelend kaakchirurg.


Een dik gezicht na een zenuwbehandeling

Een dikke kaak en pijn na een zenuwbehandeling zijn mogelijk en gelukkig vaak van voorbijgaande aard. Als de zwelling twee dagen na de behandeling nog steeds toeneemt en er koorts ontstaat, dan moet u direct contact opnemen met uw tandarts.

Soms kunnen antibiotica helpen bij het onder controle krijgen van het ontstekingsproces. In andere gevallen is het wel eens nodig onder verdoving een klein sneetje in het tandvlees te maken om de zwelling te verhelpen.


Een dik gezicht na een chirurgische behandeling aan de kaak

Na een chirurgische ingreep aan uw gebit, zoals een tandvleesoperatie of een ingreep aan de wortelpunt van de tand, moet u rekening houden met het optreden van een dik gezicht. U kunt de zwelling onderdrukken door een zak gevuld met ijsblokjes tegen de wang te houden. Ook nu geldt dat u contact moet opnemen met uw tandarts of de behandelend kaakchirurg als de zwelling na twee dagen nog steeds toeneemt en er koorts ontstaat.


Wat moet u doen bij een dik gezicht?

Als u een dik gezicht hebt, is het belangrijk dat u rust neemt en uw temperatuur goed in de gaten houdt. Volg eventuele aanwijzingen van uw tandarts of de behandelend kaakchirurg altijd op. Werken en sporten zijn in ernstiger gevallen af te raden. Vliegreizen zijn over het algemeen af te raden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw tandarts of de behandelend kaakchirurg.


Nabloeding

In de volgende informatie wordt uitgelegd wat een nabloeding is, wat u eraan kunt doen en hoe u een nabloeding kunt voorkomen.


Wat is een nabloeding?

Het kan zijn dat er na het trekken van een kies een beetje bloed in de mond nasijpelt. Het speeksel kan donkerrode bloedrestjes bevatten. Dit is op zich geen probleem.

Merkt u dat de hoeveelheid bloed in het speeksel toeneemt, dat de wond bloedt en het speeksel lichtrood kleurt, dan wijst dit op een nieuwe bloeding. Een nieuwe bloeding kan soms ook ontstaan korte tijd nadat de verdoving is uitgewerkt.


Wat kunt u doen aan een nabloeding?

Om een nieuwe bloeding te stoppen, kunt u proberen een verbandgaasje of een zakdoek met een knoop erin op de wond te leggen en stevig dicht te bijten. Houd dit ongeveer dertig minuten vol. In een aantal gevallen zal de bloeding door de uitgeoefende druk op de bloedvaten stoppen. Zorg ervoor dat u de wond hierna niet met hard voedsel beschadigt. Er is nu verder geen probleem.

Blijft de wond ondanks deze poging bloeden, neem dan contact op met uw tandarts. Wees erop voorbereid dat u misselijk kunt worden als u veel bloed hebt ingeslikt.

Als er na een operatie aan uw tandvlees of kaak een bloeding optreedt die blijft voortduren, dan is het verstandig direct contact op te nemen met uw tandarts of de behandelend kaakchirurg. Onder verdoving kan er een nieuwe hechting worden aangebracht om de bloeding te stelpen.


Hoe kunt u een nabloeding voorkomen?

U kunt een nabloeding na het trekken van een kies het beste voorkomen door een half uur na de behandeling stevig dicht te blijven bijten op het gaasje dat door uw tandarts op de wond is aangebracht. Verder is het belangrijk dat u hard voedsel en al te warme of koude dranken en spijzen vermijdt. Stop tijdelijk met roken en het gebruik van alcoholische dranken. U moet bij het tandenpoetsen de wond zelf proberen te vermijden en de tanden en kiezen naast de wond héél voorzichtig poetsen. Verder is het belangrijk dat u, voordat u een kies laat trekken, altijd uw tandarts op de hoogte brengt van medicijnen die u gebruikt en van ziektes die een verhoogde bloedingsneiging kunnen veroorzaken. Voorbeelden van medicijnen die een bloedingsneiging kunnen veroorzaken zijn bloedverdunners als Aspirine, Ascal, Marcoumar en Sintrom. Voorbeelden van ziekten die een bloedingsneiging kunnen veroorzaken zijn Hemofilie en bloedplaatjesstoornissen.